Niektóre osoby po skończeniu szkoły średniej- czy to liceum czy technikum, decydują się na studia wyższe.Niektóre osoby po skończeniu szkoły średniej- czy to liceum czy technikum, decydują się na studia wyższe. Są to osoby, które chcą dalej prowadzić swoją edukację, chcą się dokształcać, zdobywać wiedzę, ale także chcą mieć dyplom ukończenia szkoły jaką jest szkoła wyższa. Z różnymi osobami to różnie wygląda, gdyż jedni idą tam żeby się właśnie czegoś nauczyć, ale są też inni, tacy którzy idą na studia wyższe tylko dla „papierka”. Szkoła wyższa funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym. Szkoła wyższa kształci studentów, którzy pod koniec swojej „przygody” akademickiej mogą uzyskać tytuł studiów pierwszego stopnia, czyli licencjat lub inżynier oraz tytuł studiów drugiego stopnia, czyli magistra. Występują takie wyższe szkoły, gdzie studia mają formę jednolitych studiów magisterskich. Studia licencjackie trwają trzy lata i kończą się egzaminem końcowym, po którego zdaniu otrzymujemy tytuł licencjata; studia inżynierskie trwają 4 lata i uzyskuje się tytuł inżyniera; natomiast jednolite studia mgr trwają 5 lat i uzyskuje się tytuł magistra. Wyższe szkoły posiadają ogromny wybór kierunków kształcenia. I tak można wybrać np. administrację, ekonomię, fizjoterapię, medycynę czy wiele innych kierunków.

Podobne artykuły

  • Firmy szkoleniowe- kursyFirmy szkoleniowe- kursy Niezależnie od branży większość pracowników musi uczyć się przez cały okres pracy zawodowej. Jest to wymogiem obecnych realiów, w których nieustannie pojawiają się innowacyjne technologie, […]
  • Rozwój uczelni.Rozwój uczelni. Były politechniki, uniwersytety, akademie różnego profilu, ale przyszedł ten czas, kiedy na rynek szkolnictwa wyższego weszły szkoły prywatne. Jak w przeciągu niewielu lat się rozwinęły? […]
  • Z myślą o przyszłości.Z myślą o przyszłości. Gdy uczeń kończy szkołę średnią przychodzi czas na podjęcie decyzji czy chce swoją edukację już na tym etapie zakończyć i podjąć pracę, czy też kontynuować kształcenie na studiach […]
  • Wyższa szkoła i praca po jej skończeniuWyższa szkoła i praca po jej skończeniu Dlaczego ludzie idą na studia wyższe? Takie pytanie zadalismy sobie jakiś czas temu i zastanawialiśmy się nad odpowiedziami. To może być porzeba wyjścia z rodzinnej biedoty pod względem […]
  • Ilość szkół wyższychIlość szkół wyższych Często w potocznym rozumieniu szkoła wyższa równa się Uniwersytetowi. Jednak to pojęcie jest dużo szersze i obejmuje też takie uczelnie jak chociażby politechnika, akademia, kolegium, czy […]
  • Rodzaje kursówRodzaje kursów Kursy komputerowe są powszechnie dostępne, dużo ofert znajduje się w samym internecie. Wystarczy wpisać daną frazę w wyszukiwarkę, a na pewno znajdą się tam oferty takich kursów Kursy […]