Były politechniki, uniwersytety, akademie różnego profilu, ale przyszedł ten czas, kiedy na rynek szkolnictwa wyższego weszły szkoły prywatne. Jak w przeciągu niewielu lat się rozwinęły? Można powiedzieć, że poszły bardzo do przodu w swoim rozwoju.W 1991 w Katowicach została założona Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Kiedy zetknąłem się z nią w roku 1999 zajęcia odbywały się jedynie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz raczkowała Turystyka i Rekreacja. Studia wyższe na tej uczelni odbywały się jedynie w Katowice. A dzisiaj? To już zupełnie inna szkoła wyższa. Patrząc na mapę znajdziemy oprócz Katowic jeszcze siedem innych lokalizacji w kraju oraz jedną zagraniczną, w Wiedniu. Również w kontekście ilości kierunków studiów wiele się zmieniło. Wobec 2 kierunków w roku 1999, dzisiaj mamy na tej uczelni aż 13 kierunków, z których mogą skorzystać studenci. GWSH jest przykładem dobrze zarządzanej uczelni, która bardzo dobrze wykorzystała swój czas, swoją szansę nie skupiając się jedynie na działalności typowo uczelnianej, ale podejmując także różne inicjatywy mające na celu swój wszechstronny rozwój. Studia wyższe dzisiaj są szansą dla studentów na zdobycie zawodu, ale również na szeroko pojęty rozwój osobowościowy.

Podobne artykuły

  • Szkoły wyższeSzkoły wyższe Niektóre osoby po skończeniu szkoły średniej- czy to liceum czy technikum, decydują się na studia wyższe.Niektóre osoby po skończeniu szkoły średniej- czy to liceum czy technikum, decydują […]
  • Z myślą o przyszłości.Z myślą o przyszłości. Gdy uczeń kończy szkołę średnią przychodzi czas na podjęcie decyzji czy chce swoją edukację już na tym etapie zakończyć i podjąć pracę, czy też kontynuować kształcenie na studiach […]
  • Ilość szkół wyższychIlość szkół wyższych Często w potocznym rozumieniu szkoła wyższa równa się Uniwersytetowi. Jednak to pojęcie jest dużo szersze i obejmuje też takie uczelnie jak chociażby politechnika, akademia, kolegium, czy […]
  • Najbardziej są cenione dyplomy znanych uczelniNajbardziej są cenione dyplomy znanych uczelni Co roku tysiące absolwentów kończy licea i technika. Niektórzy już od początku swojej edukacji w szkole średniej wiedzą, co chcą robić w przyszłości. Mają swój wymarzony kierunek i […]
  • Firmy szkoleniowe- kursyFirmy szkoleniowe- kursy Niezależnie od branży większość pracowników musi uczyć się przez cały okres pracy zawodowej. Jest to wymogiem obecnych realiów, w których nieustannie pojawiają się innowacyjne technologie, […]
  • Chcesz się rozwijać?Chcesz się rozwijać? Często bywa tak, że ukończymy pewien etap życia, edukacji. Ukończymy studia wyższe, mamy ten tytuł magistra i czujemy się spełnieni. Pracujemy na danym stanowisku i jest nam […]